Bisia Coaching

Dla kogo i czym jest coaching

ICF definiuje coaching jako towarzyszenie klientowi w kreatywnym procesie, który skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.
Coaching jest trwającą przez określony czas relacja partnerską, czyli nikt od nikogo nie jest mądrzejszy. Relacja ta służy do zdefiniowania celów indywidualnych, mierzalnych i realnych przez klienta, poprzez zadawanie pytań i wspieranie w przezwyciężaniu trudności, osiągnięciu konkretnych rezultatów założonych przez klienta.
Coach wierzy w klienta i nie doradza mu, nie narzuca niczego klientowi – ani odpowiedzi ani swoich przemyśleń. Jest osobą towarzyszącą, jest obok klienta. W procesie coachingu plan powstaje wspólnie z klientem, podobnie jak rozwiązania i narzędzia. Oznacza to, że coach towarzyszy w procesie tworzenia go przez klienta, nie dostarcza gotowych pomysłów, gdyż nie jest trenerem ani mentorem. Oczywiście można łączyć coaching z innymi technikami, ale należy to najpierw zakontraktować z klientem.

 

      Coach:

 • jest osobą pokazującą szeroką perspektywę,
 • daje narzędzia, które pomagają realizować cele, poszukiwać rozwiązań,
 • konfrontuje klienta z jego systemem wartości i przekonań, realnością planu,
 • pokazuje zasoby klienta, których on często wcześniej u siebie nie zauważał,
 • pomaga wyciągać wnioski, wspiera w działaniu klienta,
 • słucha, odzwierciedla i zadaje pytania, kompetentnemu klientowi to wystarczy

  Coach nie jest:

 • nauczycielem
 • doradcą ani konsultantem, nie daje rad ani nie mówi co masz robić,
 • motywatorem, nie jest od tego aby klientowi się bardziej „chciało”,
 • terapeutą, zajmuje się aktualną sytuacją i przyszłością,
 • błyskotliwym mówcą mówiącym, „jak być szczęśliwym”.
  Podczas coachingu:
 • klient analizuje swoje zasoby, mocne strony, ale też ograniczenia,
 • klient poszukuje rozwiązań,
 • klient podejmuje wysiłek i odpowiedzialność za swoje działania,
 • klienta sam stawia sobie cele i decyduje o tym, co zamierza osiągnąć,
 • klient jest osobą potrafiącą znaleźć rozwiązanie.

Dla kogo jest coaching? Jeśli jesteś osobą, która:
-chce wejść na ścieżkę samorozwoju,

 • chce poznać swoje mocne strony i zasoby, aby wykorzystać je i podnieść jakość swojej pracy i życia,
 • chce być świadoma swoich emocji i ograniczeń, aby nad nimi pracować,
 • poszukuje nowych rozwiązań,
 • poszukuje w życiu balansu,
 • chce od życia więcej niż dotychczas udało się zdobyć,
 • chce doskonalić swoje kompetencje i rozwijać się na polu zawodowym i osobistym,
 • chce zmian w swoim życiu, ale jeszcze nie do końca wie, jak miałyby wyglądać,
 • poszukuje planu na siebie,
 • ma wygodne, dobre życie, ale pragnie mieć jeszcze lepsze,
 • ma problem, który chce rozwiązać i potrzebuje zobaczyć możliwe opcje,
 • chce podejmować decyzje oparte na swoich wartościach i potrzebach,
 • ma okres mocnych zmian,
 • ma czas, kiedy nie wie, co dalej,
 • chce iść naprzód jeszcze szybciej,
 • chce przekroczyć swoje ograniczenia .

COACHING JEST DLA KAŻDEGO KTO CHCE WIĘCEJ OD ŻYCIA.
JEŚLI NIE CHCESZ NIC ZMIENIĆ – NIE UMAWIAJ SIĘ NA SESJĘ – SZKODA TWOJEGO I MOJEGO CZASU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *