Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Porada psychologiczno-diagnostyczna

Coaching

Test wartości Holistic Value

50 min

60 min

90-120 min

50-70 min

150 zł

160 zł

250 zł

200 zł

399 zł

Spotkanie polegające na przyjrzeniu się obecnej sytuacji, wyznaczeniu celu oraz jeśli to możliwe późniejszym zrealizowaniu go przez klienta, korzystając z partnerskiego wsparcia coacha i jego narzędzi.

Zniżki z kartą dużej rodziny. 

Konsultacja wstępna, polegająca na omówieniu aktualnych problemów życiowych, rodzinnych czy emocjonalnych w celu zaproponowania pracy nad ich rozwiązaniem.

Konsultacja skierowana do rodziców i opiekunów prawnych. Podczas rozmowy klient ma możliwość spojrzenia na bieżącą sytuację w rodzinie, jej przyczyny i możliwości rozwiązania jeśli takowego rodzic poszukuje.

Jest pogłębioną rozmową, która pomaga ustalić oczekiwania klienta wobec pomocy psychologicznej. Podczas spotkania psycholog określa, gdzie w tym momencie tkwi trudność i jaki rodzaj wsparcia będzie adekwatny do jej rozwiązania.